Kemisk peeling

Att ta bort det yttersta hudlagret som består av döda celler gör att det undre lagret kommer fram. Detta ger hyn mer lyster och gör att den känns mjukare och smidigare. Det finns framförallt två metoder – skrubb och kemisk peeling (ibland kallad syrapeeling). Här berättar vi mer om den sistnämnda sorten.

Man kan använda en rad olika syror vid kemisk peeling, beroende på hur kraftig man vill att effekten ska vara. Vanliga syror för hemmabruk är AHA-syror, varav glykolsyra är den mest potenta. Till AHA-syrorna hör också bland annat mjölksyra och citronsyra.

Volymprocenten, alltså produktens halt av en viss syra, varierar. Det är framförallt procenthalten som avgör hur stark den peelande effekten blir. De starkaste peeling-produkterna för hemmabruk innehåller kring 15 procent.

Precis som produkter som du själv använder i hemmet så innehåller professionell peeling också AHA. Den stora skillnaden är halten syra – den peeling som en hudterapeut använder har en volymprocent på 30 procent och uppåt.

Eftersom den syra som används i professionella sammanhang är betydligt starkare så är dess påverkan på huden också kraftigare. Därför är tiden som huden exponeras för syran mycket kortare än när man använder produkter avsedda för att användas hemma. På salong så är det vanligt att man endast har syra på huden kring en minut.

Om man inte vill investera i en egen AHA-peeling, varken hemma eller på salong, så kan man använda sig av till exempel citronsaft. Citronsyran i saften är en svag syra men rätt använd kan den ha liknande effekt.